Arrest Europees Hof over Programma Aanpak Stikstof

Op 7 november 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg prejudiciële vragen beantwoord over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De vragen hadden betrekking op een overeenstemming van PAS met de Europese Habitatrichtlijn en een juridisch houdbaarheid daarvan.

Aan het Hof zijn onder andere vragen gesteld over:

  • het  begrip project in de MER-richtlijn in de habitatrichtlijn in relatie tot significante gevolgen  van de activiteit voor een Natura 2000-gebied,
  • het uitzondering van een bepaalde categorie van projecten, zoals het op of in de bodem brengen van meststoffen, van de vergunningplicht en gevolgen daarvan voor de passende beoordeling,
  • het betrekking  in de passende beoordeling van de positieve gevolgen van instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen voor bestaande arealen van habitattypen en leefgebieden (ook als deze ten tijde van de passende beoordeling nog niet zijn uitgevoerd en het positieve effect daarvan nog niet is verwezenlijkt),
  • het betrekking van de positieve gevolgen van de autonome daling van stikstofdepositie  in de periode waarin het PAS geldt,
  • het betrekking van de herstelmaatregelen die in het kader van een programma, zoals het PAS, worden getroffen en de positieve gevolgen daarvan zelfs als ze  ten tijde van de passende beoordeling nog niet zijn uitgevoerd,
  • de bevoegdheid tot het opleggen van verplichtingen als een voldoende preventief instrument.

De volleige tekst van het arrest is hier te vinden.

Conclusie is dat een programmatische aanpak, zoals het PAS, is mogelijk en toegestaan. In geval van het gerbuik van het PAS als passende beoordeling bij vergunningverlening voor individuele projecten gelden dezelfde eisen als bij een passende beoordeling bij individuele projecten. Dat is ook het geval dat als in het kader van de programmatische aanpak geen individuele toestemming wordt geeisd voor projecten waar op basis van het PAS als passende beoordeling geen overschrijding van drempel-, en/of grenswaarde voor stikstofdepositie wordt geconstateerd.

Het bedrip van ‘project’ is van belang. Projecten in de zin van de Habitatrichtlijn hoeven geen projecten te zijn volgens de MER-richtlijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor beweiden of bemesten met als het gevolg dat het categoraal uitsluiten van beweiden en bemesten van de vergunningplicht in het kader van het PAS is niet toegestaan indien niet met zekerheid wordt uitgesloten uitgesloten dat afzonderlijk of in combinatie met andere projecten sprake kan zijn van significante gevolgen voor natuurgebieden.

Er moet dus vastgesteld worden of de passende beoordeling van het PAS voldoet aan de  eisen van de Habitatrichtlijn . Dat gaat tijd kosten. Dat betekent dat veel beroepszaken pas in het voorjaar 2019 behandeld worden. Het arrest kan dan waarschijnlijk voor reeds verleende, maar nog niet onherroepelijke, vergunningen.

Bron: www.raadvanstate.nl 

Over Aneta Krikke

Ruimte in Nederland is niet altijd beschikbaar. Er is sprake van tegenstrijdige belangen. Geluid is een van de aspecten die de beschikbaarheid van de ruimte bepalen. Maar kan niet apart van andere aspecten gezien worden. Om geluidruimte goed te kunnen beheren is meer dan toetsing aan de wettelijke waarden nodig. Ik ben gericht op integrale oplossingen in ‘geluidland’. Waarbij breed gekeken wordt naar andere aspecten en vooraal naar ruimtelijke ordening. Innovatie en integratie zijn voor mij belangrijk. Om duurzame kwaliteit van de omgeving te kunnen creëren. Ik ben werkzaam bij SurroundConsult en actief op gebied van geluid, gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, milieu en RO wetgeving en Wabo. Hierbij presenteer ik mij visie op geluid en ruimte.
Dit bericht werd geplaatst in Luchtkwaliteit, wet en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.