Zijn muziekspectra nog toepasbaar?

In de afgelopen jaren ontstond discussie over toepasbaarheid van ‘pop’ en ‘house’ spectra voor beoordeling van muziekgeluid. Ook NSG is bij deze discussie betroken.

Muziek in veel uitgaansgelegenheden, bij evenementen en bij feesten en partijen is tegenwoordig niet alleen zeer luid, maar het bevat meer dan vroeger veel lage tonen. Omwonenden klagen dan vooral om het aanhoudende gedreun dat gemakkelijk hun woningen binnendringt.

Afhankelijk van het type horeca-inrichting verschilt de luidheid en het geluidspectrum, de verdeling van lage en hoge tonen van de muziek. De luidheid speelt uiteraard een rol bij de beoordeling van de eventuele hinder.

Grenswaarden worden getoetst aan geluidvoorschriften zoals die zijn te vinden in het Activiteitenbesluit. Daarin is vastgelegd dat bij de beoordelingsmethode geen bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast. Daarnaast wordt i.v.m. de herkenbaarheid en het speciale karakter van muziekgeluid een straffactor van 10 dB(A) toegepast op het gemeten of berekende muziekgeluidsniveau indien de muziek door de onderzoeker/handhaver op immissie-relevante plaatsen wordt gehoord of herkend. Bij berekeningen en/of bij het treffen van maatregelen is het geluidspectrum van belang.

De spectrale verdeling is afhankelijk van het type muziek (de op de muziekdrager vastgelegde kenmerken en – bij live muziek – het genre) en van de gebezigde apparatuur of instrumenten.

Wat betreft de spectrale verdeling worden gewoonlijk twee type spectra gebruikt, t.w. ‘pop’ en ‘house’. Voor de beoordeling van ongewenst muziekgeluid zijn deze spectra gepresenteerd in de jaren tachtig en negentig van de vorig eeuw. Lettend op met name de muziekapparatuur van tegenwoordig (versterkers en luidsprekers) is de spectrale verdeling in de afgelopen 25 jaar gewijzigd en voldoet het muziekspectrum niet meer aan de huidige praktijk in uitgaansgelegenheden. Gewoonlijk bevat popmuziek meer lage tonen dan toen. Het komt dicht in de buurt van het standaardhousemuziekspectrum van destijds. Housemuziek komt als genre feitelijk niet meer voor.
Feitelijk is het vroegere standaardhousegeluidspectrum tegenwoordig het gangbare popgeluidspectrum. Zelfs in restaurants en ‘gewone’  cafes is de geluidinstallatie veel meer dan vroeger ingesteld op lage tonen. Deze dominantie heeft nogal wat gevolgen voor de berekeningen en de te treffen bouwakoestische maatregelen. Deze schieten al snel te kort. Dat verklaart mede het feit dat omwonenden regelmatig klagen over de overmaat aan gedreun in hun woningen.

Toepassing van de correctietermen voor ‘pop’  respectievelijk ‘house’ levert afhankelijk van de gemeten of ingevulde geluidreductie, c.q. –isolatie op de ontvangerplaats of in een woning een verschil in muziekgeluidsniveau van 5 dB(A) of meer. Het betekent dat berekeningen met het verouderde popmuziekgeluidspectrum een onjuist beeld opleveren. Ogenschijnlijk wordt voldaan aan de geluidvoorschriften uit het BARIM. In de praktijk is dat niet het geval.

Regelmatig krijgt NSG van zowel bewoners als milieu-ambtenaren de vraag welke muziekniveaus tegenwoordig gangbaar zijn. Het is dus tijd om serieus eventuele aanpassing van muziekspectra te overwegen.

 

Bron: Muziek in de horeca,  Jan Kramer van NSG

 

Over Aneta Krikke

Ruimte in Nederland is niet altijd beschikbaar. Er is sprake van tegenstrijdige belangen. Geluid is een van de aspecten die de beschikbaarheid van de ruimte bepalen. Maar kan niet apart van andere aspecten gezien worden. Om geluidruimte goed te kunnen beheren is meer dan toetsing aan de wettelijke waarden nodig. Ik ben gericht op integrale oplossingen in ‘geluidland’. Waarbij breed gekeken wordt naar andere aspecten en vooraal naar ruimtelijke ordening. Innovatie en integratie zijn voor mij belangrijk. Om duurzame kwaliteit van de omgeving te kunnen creëren. Ik ben werkzaam bij SurroundConsult en actief op gebied van geluid, gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, milieu en RO wetgeving en Wabo. Hierbij presenteer ik mij visie op geluid en ruimte.
Dit bericht werd geplaatst in algemeen en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Zijn muziekspectra nog toepasbaar?

  1. De genoemde correctiespectra zijn vooral (ooit) bedoeld als richtlijn wanneer verder geen informatie voorhanden is. Ik erken dat het gevaar bestaat dat er dan onderschat wordt. Wanneer het gaat om handhaving is in principe altijd sprake van een te toetsen situatie en kan er dus gemeten worden (met speciale aandacht voor de octaafband van 63 Hz en daaronder) waarbij het representatieve (nieuwe) correctiespectrum kan worden vastgelegd.
    Op basis van verzamelde waarden uit het veld kan worden gedacht aan een actualisatie van de bestaande correctiespectra. Hierbij doet men er goed aan ook de 31 Hz-band goed in beeld te brengen.

    Daarnaast is het tijd om in de normen en (praktijk)richtlijnen de octaafbanden naar beneden toe uit te vullen. Ook bij materiaaleigenschappen is de laagfrequente kant schromelijk onderbelicht. De trend in de horeca is meer laag te gebruiken, de trend in de bouw is evenwel gebruik te maken van steeds goedkopere (lichtere) materialen die, zeker laagfrequent, behoorlijk op akoestische prestatie moeten inleveren.

    Al met al een meervoudige problematiek die alleen met veel aandacht en bewustwording kan worden aangepakt.

  2. Pingback: Zijn muziekspectra nog toepasbaar? | Lager Toontje

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.